Selecteer een pagina

MORSSINKHOF GROEP

MVO verslag 2023

Welkom bij ons dynamische MVO-verslag. Dit verslag wordt twee keer per jaar geüpdatet, hiermee monitoren we op een structurele wijze de ontwikkelingen en voorgang rondom MVO bij Morssinkhof Groep.

Op onze website en LinkedIn pagina houden we je maandelijks op de hoogte van (duurzame) ontwikkelingen.

Doelstellingen

Ziekteverzuim

< 6%

Tevredeneheidsonderzoekmedewerkers

> 8

Persoonlijke ontwikkeling

Iedereen een ontwikkelplan

CO2 uitstoot

2030: – 50% t.o.v. 2021

Duurzaam inkopen

2026: 50% van de kantooraankopen zijn lokaal

MKI-waarde

2027: – 20% t.o.v. 2021

Klimaat adaptie

2027: + 20% verkoop klimaatadaptieve producten

Samenwerkingen

Continue samenwerkingen met scholen en universiteiten

Historie van het bedrijf 

In 1901 richtte Gerardus Morssinkhof betonfabriek Morssinkhof op. Rond de eeuwwisseling was dit een riskante uitdaging, er waren veel steenfabrieken in Twente. Beton was al bekend in de tijd van de Romeinen, maar werd aan het begin van de twintigste eeuw op steeds bredere schaal toegepast. Het begon voor Gerardus met weidepalen en drinkbakken. Later kwamen hier betonnen dakpannen bij. Begin jaren ’20 verhuisde hij het bedrijf van St. Isidorushoeve naar industriestad Hengelo en rond 1925 begon hij met de productie van (riolerings)buizen.

In de jaren ’30 doet de tweede generatie zijn intrede in het bedrijf. Henk en Gerrit vormen samen met hun vader en 6 man personeel een stevige basis om het bedrijf verder uit te bouwen. In 1935 verhuisde het bedrijf naar een nieuwe locatie aan de Haaksbergerstraat in Hengelo, aan het toen nog nieuwe TwentheRijn-Kanaal. Hier werd de productie uitgebreid met trottoirbanden. In 1952 nemen Gerrit en Henk Morssinkhof de leiding over van hun vader. Er wordt in deze periode hard gewerkt aan de wederopbouw van Hengelo.

In 1985 nemen Gerard en Carol Morssinkhof, beide zonen van Gerrit, de dagelijkse leiding over als 3e generatie.

In 1990 is de tweede Morssinkhof fabriek in Hengelo een feit. Hier worden volledig geautomatiseerd betonstraatstenen geproduceerd. 100 jaar nadat Gerardus Morssinkhof zijn betonfabriek start worden 2 betonfabrieken overgenomen, één in Malden en één in Hardenberg.

2008 is het jaar waarin de overkoepelende organisatie opgericht wordt: Morssinkhof Groep.

In 2013 voegt Morssinkhof Brinkman baksteencentrum in Luttenberg toe aan de groep. In 2015 worden Rouweler Beton uit Enter en TuinVisie Enter en TuinVisie Utrecht overgenomen.

In 2019 neemt de Morssinkhof Groep Decor Son uit Son en Breugel over. In 2020 neemt de vierde generatie Morssinkhof de dagelijkse leiding over.

Morssinkhof Groep is het moederbedrijf van diverse productie- en handelsondernemingen. Met vijf eigen productielocaties is Morssinkhof Groep fabrikant en leverancier van betonnen GWW- en sierbestratingsproducten die via Morssinkhof Infra worden verkocht. Met Brinkman baksteencentrum levert ze straatbakstenen en gevelstenen voor de zakelijke markt.

Met handelsonderneming TuinVisie levert Morssinkhof Groep tuinmaterialen voor de consumentenmarkt via een netwerk van dealers en hoveniers. Met dochteronderneming Decor Son produceert ze onder andere consumentenverpakkingen zanden & siergrinden en fungeert daarmee als groothandel voor de DHZ-branche. Morssinkhof Groep is werkgever voor ruim 300 medewerkers.

Milieu >

CO₂ uitstoot, CO₂ footprint,
duurzaam inkopen, circulariteit

Mens >

Goed werkgeverschap & leven lang ontwikkelen

Maatschappij >

Samenwerken in de keten, verantwoording

Voorwoord algemeen directeur

 

Joost Morssinkhof
Algemeen directeur Morssinkhof Groep

Al op jonge leeftijd liep ik voor het eerst de fabriek in Hengelo binnen. Mijn vader liet me zien wat voor een mooie en ook verschillende producten er gemaakt werden van beton en ik was onder de indruk. Niet alleen van de producten maar ook van de mensen die al die trottoirtegels, banden en betonklinkers maakten. Mooi werk, soms zwaar werk, maar ook heel zichtbaar werk. Een groot deel van ons land ligt bestraat met onze producten. En dan die machines, groot en vol muziek, of lawaai, zoals sommigen durven te beweren. Voor mij een geweldige wereld, en nu sinds 2 jaar, ben ik algemeen directeur van 4 betonfabrieken en van 3 handelsbedrijven. Een mooie groep bedrijven, die samen Morssinkhof Groep vormen.

Duurzaamheid zit in de vezels van ons familiebedrijf. Ons bedrijf bestaat sinds 1901 en samen met mijn broer en neven maak ik deel uit van de vierde generatie, dat noem ik duurzaam ondernemen. Het is ons streven om het bedrijf over +/- 30 jaar over te kunnen dragen aan de vijfde generatie. Dat lukt alleen als we onze duurzaamheidsambities hoog leggen en maatschappelijk verantwoord blijven ondernemen. Afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld volop ingezet op de vitaliteit van onze medewerkers door een vitaliteitsprogramma integraal onderdeel te maken van ons beleid. We bieden vers fruit en gaan Strava challanges aan om elkaar uit te dagen tot meer beweging. Daarbij organiseren we speciale voorlichtingsprogramma’s onder werktijd over een gezonde levensstijl. Ik ben er trots op dat wij naast alle productie gerelateerde duurzaamheidsaspecten ook zoveel aandacht aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers besteden.

In dit verslag staan de MVO-doelen van Morssinkhof Groep. Het gaat verder in op onze duurzame producten, het gebruik van energie, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, het duurzaam gebruiken van grondstoffen, innovatie en kwaliteit.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze doelen vastgesteld en zijn gericht op milieu, sociale en economische uitdagingen. Voor Morssinkhof Groep dienen de SDG’s als hulpmiddel voor het maken van ons MVO-beleid, helpen ze ons bij het stellen van doelen en bij de communicatie over deze onderwerpen. Met Morssinkhof Groep kunnen we nog niet actief bijdragen aan alle SDG’s, met onze activiteiten en doelen dragen we bij aan de volgende 5 SDG’s:

Verantwoording

Onderzoek

Morssinkhof Groep heeft gekozen voor een aantal pijlers waar ze zich op gaat richten. De keuze voor deze pijlers wordt ondersteund door interviews met directie, management, medewerkers en externe stakeholders. Morssinkhof Groep is dankzij onderzoek goed op de hoogte over wat er speelt in de branche. Tijdens dit onderzoek zijn de internationale standaarden van de GRI (Global Reporting Index) gebruikt om te bepalen bij welke thema’s prioriteit komt te liggen. Samen met De Duurzame Adviseurs heeft Morssinkhof Groep onderstaande stappen doorlopen:

Stap 1: Kennis van de organisatie

1. Deskresearch van de branche waar de organisatie zich in bevindt.

2. Verzamelen en analyseren van aanwezige beleidsdocumenten.

3. Interviews met projectgroep en verschillende interne en externe stakeholders.

Stap 2: Van longlist naar shortlist 

4. Bepalen van een longlist met behulp van thema’s uit de GRI.

5. Longlist beoordelen op ernst en waarschijnlijkheid om te komen tot een shortlist.

 

Stap 3: prioriteren

6. Shortlist beoordelen op impact (ernst en waarschijnlijkheid) en belang (van stakeholders). Zie de matrix ter verduidelijking.

7. Keuze bepalen voor thema’s waar Morssinkhof de focus op wil leggen.

Interne enquête

Morssinkhof Groep heeft medewerkers gevraagd de enquête “Op weg naar een duurzame toekomst” in te vullen. Dankzij de resultaten van deze enquête in combinatie met de overige input is onderstaande matrix tot stand gekomen. Hierin zijn de duurzaamheidsthema’s van Morssinkhof Groep weergegeven. De voortgang op deze thema’s wordt periodiek gemeten en besproken met de stuurgroep en verschillende werkgroepen.

Update 2023

De eerst helft van 2023 stond voor ons in het teken van de verdere ontwikkeling van het MVO-managementsysteem. Dit systeem is bedoeld om al onze doelen te kunnen monitoren, aan te scherpen en de processen steeds verder te borgen in de organisatie. Hoe meer medewerkers zijn aangehaakt, hoe beter onze MVO resultaten zijn. Om deze reden zijn er een tiental interne ambassadeurs aangehaakt uit alle lagen van de organisatie die mee helpen om doelen te stellen, maatregelen te bedenken en vooral helpen bij uitvoeren en implementeren. Veel van de ambassadeurs staan letterlijk op de werkvloer en kunnen snel en gemakkelijk ideeën zien, adresseren en aanpakken.

De komende tijd zal vooral in het teken staan van het uitvoeren van alle maatregelen, verdere ontwikkeling van innovaties en voorbereiding op CSRD.