Selecteer een pagina

MORSSINKHOF GROEP

Maatschappij

Samenwerken in de keten

Door transparant en open te zijn lukt het ons om samen te werken met universiteiten, gemeentes en aanbesteders en kunnen we van de duurzame optie de standaard maken. Het delen van kennis zorgt ervoor dat we sneller meer impact kunnen maken.

Kennisinstellingen
Samen met verschillende universiteiten en hogescholen werken we aan projecten om duurzame producten te verbeteren en te ontwikkelen. Met de HVHL doen we technisch onderzoek naar producten voor hittestress, met het Saxion onderzoeken we de opties voor  waterdoorlatende producten en met de Universiteit Twente kijken we hoe we klimaat-adaptieve producten in de markt kunnen zetten. Hiervoor werken we onder andere ook samen met landschapsarchitecten, ingenieursbureaus, stedenbouwkundige, cementleveranciers, puinrecycling bedrijven en designmanagers, onderdeel hiervan is dat we hen informeren over de mogelijkheden die er zijn rondom verduurzaming.

Betonakkoord
In maart 2022 hebben samenwerkende partijen in de betonsector besloten tot een Betonakkoord. Dit akkoord heeft tot doelstelling de betonsector versneld te laten verduurzamen. Om dit te realiseren, zijn in het akkoord afspraken gemaakt over welke ketenpartners welke doelen en ambities gaan realiseren. De eerste maatregelen kunnen al in 2023 leiden tot een reductie van 15 tot 20 procent CO2-uitstoot ten opzichte van 2021. Alle initiatieven die de sector verder kunnen verduurzamen juichen we toe. Het stimuleert ons om innovatieve producten en productieprocessen te ontwikkelen en daarmee niet alleen onze organisatie, maar ook de sector in zijn geheel naar een hoger duurzaamheidsniveau te tillen.