Selecteer een pagina

MORSSINKHOF GROEP

Mens

Goed werkgeverschap

Gezonde en gelukkige medewerkers zorgen voor een lager ziekteverzuim, betere resultaten en een goede werksfeer. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal, zonder hen kunnen wij niet voortbestaan. Daarom doen wij er veel aan om te zorgen voor gezonde en gelukkige medewerkers.

Vitaal vooruit

Om vitaliteit en gezondheid te stimuleren besteden we veel aandacht aan een gezonde leefstijl. Hierbij hebben we een programma opgesteld: Vitaal Vooruit. In dit programma kunnen medewerkers verschillende workshops volgen en gebruik maken van persoonlijke leefstijlcoaches voor een nog betere leefstijl. Daarnaast bieden we vers fruit aan, moedigen we onze medewerkers aan om voldoende water te drinken en stimuleren we medewerkers te sporten door dit fiscaal aantrekkelijk te maken. Om te monitoren of iedereen bij Morssinkhof Groep vitaal en gezond is houden we structureel een vitaliteitscheck (PMO). Met de resultaten kunnen we gerichte acties uitzetten. De voortgang meten we tijdens opvolgende vitaliteitschecks.

Naast specifieke acties vanuit de vitaliteitscheck worden verschillende initiatieven uitgezet zoals advies over gezond koken, stoppen met roken, optimaliseren van de werk-privé balans en de Strava challenge. De drie laatste maanden van 2022 zijn gebruikt voor een challenge waaraan alle medewerkers van de groep mee konden doen, Strava is ingezet om de fysieke prestaties bij te houden en de winnaars ontvingen sportieve prijzen.

Optimalisatie productieproces

Wij hebben als doelstelling om eind 2025 geen zwaar handproductiewerk meer nodig te hebben. Het productieproces van betonproducten is kapitaalintensief. Op de grote machines worden via geoptimaliseerde processen grote aantallen standaardproducten gemaakt. Voor afwijkende producten in kleine series wordt er echter gebruik gemaakt van halfautomatische machines en op beperkte schaal handproductie voor de “specials”. Met name de handproductie vergt fysieke inspanning van onze medewerkers. Veel processen zijn hiervoor al geautomatiseerd of met behulp van machines lichter gemaakt, maar nog niet alle handmatige werkzaamheden zijn uitgefaseerd.

Sociaal ondernemen

PSO-certificering
Als Morssinkhof Groep zetten wij ons sterk in voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, want wij vinden dat iedereen in de maatschappij recht heeft om deel te nemen aan het arbeidsproces. Omdat wij ons hiervoor inzetten zijn wij gecertificeerd op de PSO trede 3. Dit betekent dat wij bij de 10% best presterende organisaties op het gebied van socialer inclusief ondernemen horen. Bij ons werken tientallen medewerkers die volgens de PSO-meting tot de groep met een kwetsbare arbeidsmarktpositie behoren. Dit zijn o.a. medewerkers met een Wajong-uitkering, een WIA-uitkering of medewerkers die vanuit de WW naar een baan zochten maar ook stagiaires en BOL/BBL-studenten. Deze medewerkers zijn voor ons  allemaal van grote waarde, omdat ze een noodzakelijke functie bij Morssinkhof Groep vervullen.

Werkpakt keurmerk
Naast de PSO-certificering zijn wij ook in het bezit van het Werkpakt Keurmerk. Dit keurmerk is een initiatief van de gemeente Enschede en wordt uitgereikt aan werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Werkpakt-werkgevers onderkennen de talenten van (langdurig) werkzoekenden, bieden ze perspectief en vertalen dit in succesvol en maatschappelijk ondernemen.

Doelstellingen

 • Ziekteverzuim behouden onder de 6%.
  Door verzuimtraingen bij managers, adequate begeleiding voor medewerkers en meer aandacht over en voor verzuim.
 • Alle medewerkers hebben een PMO.
  Elke 3 jaar voeren we een PMO uit onder alle medewerkers
 • Medewerkerstevredenheidsscore van <8
  Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, transparante communicatie en bovenal persoonlijk contact.

Leven lang ontwikkelen

Morssinkhof Groep Academie

Het is essentieel een leercultuur te creëren om talent aan te trekken en te behouden. Onze ambitie is een “Morssinkhof Groep Academie” te ontwikkelen, waarin de functieprofielen (gericht op de processen), het introductieprogramma (DNA, onboarding en veiligheid), de opleidingsbehoefte en het aanbod zijn geïntegreerd. Per medewerker is zichtbaar welke bekwaamheden diegene moet ontwikkelen binnen de eigen functie, gewenste functie of binnen een team (gericht op de beschreven processen en wenselijke structuur). Aan deze ontwikkelpunten kunnen opleidingen, trainingen, cursussen, coaching, e-learning e.d. worden gekoppeld. De al aanwezige kennis binnen de organisatie moet  geïntegreerd en gedeeld worden.

IkBINDRzakelijk

Om het belang van goede vakmensen, inzet voor een arbeidsfitte regio en behoud van vakmanschap te onderschrijven is Morssinkhof Groep lid van IkBINDRzakelijk. Door als Twentse organisaties gezamenlijk duurzaam te investeren, pakken we de uitdagingen van de tekorten op de arbeidsmarkt aan en kunnen medewerkers zich blijven(d) ontwikkelen. Met ons lidmaatschap van IKBINDRzakelijk bieden we onze (toekomstige) medewerkers actief de mogelijkheid om een training of opleiding te volgen. Zo stimuleren we samen een cultuur van een leven lang ontwikkelen.

PCPT

Morssinkhof Groep is lid van PCPT – Praktijkcentrum voor Procestechnologie Oost-Nederland. Doelstelling van PCPT is het opleiden en behouden van technisch talent in Oost-Nederland, specifiek gericht op functies in de procestechniek en voedingsmiddelenindustrie.

Voor Morssinkhof Groep is het belangrijk dat er nieuwe instroom van talent is binnen de organisatie, alsmede het ontwikkelen en behouden van talent. Door samen met het onderwijs, collega-bedrijven, sociale partners op te trekken, staan we sterker in het realiseren van de doelstellingen.

Doelstellingen

 • Alle medewerkers hebben een ontwikkelplan
  Door het voeren van ontwikkelgesprekken met medewerkers wordt een ontwikkelplan opgesteld.
 • Functies worden omschreven in functieprofielen
  Alle functies hebben een functieprofiel en (nieuwe) medewerkers worden getoetst via competentieformulieren.
 • De ontwikkelplannen sluiten aan bij de functieprofielen
  Door ontwikkelplannen te laten aansluiten kunnen medewerkers kiezen voor eventuele cursussen om verder te groeien in de huidige of volgende functie.